Amaç

Hacettepe Üniversitesi öğrencisinin zihinsel, duygusal ve sosyal potansiyelinin farkına varabilmesini sağlamak; bu potansiyeli ve çevresindeki kaynakları verimli kullanabilmesi için destekleyici hizmetler sunmak ve bunun yanı sıra psikolojik sorunlara yönelik koruyucu/önleyici, konsültasyon ve gerektiğinde müdahaleye yönelik bireysel ve/veya grup düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.