Bireysel Psikolojik Danışma

Bireysel Psikolojik Danışma; Birimimize psikolojik danışma kapsamında başvuran tüm bireylere bir ön görüşme gerçekleştirilir. Ön görüşme sonrasında danışan ilgili uzman kişiye yönlendirilir ve belirlenen gün ve saatte psikolojik danışma süreci başlar. Psikolojik danışma süreci ortalama 8-10 oturum sürer ve haftada bir 45-50 dakikalık seanslar halinde yapılır. 

Psikiyatrik ya da diğer tıbbi yardımlara ihtiyaç duyulduğu tespit edilen öğrenciler tanı, tedavi ve takibinin sağlanabilmesi için ilgili hekim ya da acil servise yönlendirilir ve gerektiğinde bu öğrencilerle ilgili izleme çalışmalarına destek verilir.