Grupla Psikolojik Danışma

Grupla Psikolojik Danışma; Belli bir ortak amacı gerçekleştirmek, duygu, değer ve tutumlarını değiştirmek ve yeni davranışlar öğrenmek için bir araya gelen danışanlara yönelik, ortalama 10-12 kişilik gruplara, verilen profesyonel ve sistematik yardım sürecidir. Birimimizde danışanların ihtiyaçları doğrultusunda gruplar oluşturulur.  Bu gruplar programın içeriğine göre ortalama 6-8 oturum sürer ve haftada bir 50 dakikalık seanslar halinde yürütülür.

       Psikolojik Danışma Biriminde;

 • Öfkeyle Başetme,
 • Korku ve Kaygılar,
 • Uyum,
 • Karar Verme Becelerini Geliştirme,
 • İlişkiler,
 • Depresyon,
 • Özgüven,
 • Sınav Kaygısı,
 • Kayıp ve Yas,
 • Aile İçi İlişkiler,
 • Stres ve Başetme Yöntemleri,
 • Amaç Belirleme ve Yönetme,
 • Akademik Erteleme,
 • Akademik Başarı,
 • Zarar Verme Düşünceleri ve Eylemleri v.b konular hakkında çalışma gerçekleştirilmektedir.