İlkelerimiz

Gizlilik; Birimimize başvuran danışanlara ait bilgiler Gizlilik İlkesi gereğince özenle korunur ve kendilerinin isteği ya da onayı dışında hiç kimse ile paylaşılmaz. Danışanların kendilerine ya da çevrelerine zarar vermeleri halinde yasal yükümlükler dahilinde gerekli çalışma gerçekleştirilebilir.

Yetkinlik; Birimde çalışan uzmanlarımız, alanlarında yetkin kişiler olup, etik önceliklere ve akademik gelişimlerini sürdürmeye önem veren, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini gerçekleştiren profesyonel kişilerdir.

Eşitlik; Birimimize başvuran danışanlara yönelik din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit bir hizmet anlayışı hakimdir.

Gönüllülük; danışanlara yönelik çalışmalar gönüllük ve işbirliği esasına dayalı olarak gerçekleştirilir.

Zaman; Danışanların randevularına zamanında gelmesi ve gelemeyecek olmaları halinde iletişim sağlamaları önemlidir.