Seminer Faaliyetleri

Seminer çalışmaları alanında uzman kişiler tarafından belli bir konuya yönelik bireyleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi; üniversitemiz bünyesindeki öğrencilerin ihtiyacına yönelik alanında uzman kişiler tarafından seminer çalışmaları planlayarak düzenlemektedir.